021-66565060 09127261025

جهت ارتباط میتوانید با شماره تلفن ما در تماس باشید

آدرس

تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان جمالزاده شمالی و کارگر شمالی، پلاک 342، طبقه 5، واحد 17

ردیف نام كارفرما آدرس مساحت سال
۱ آقاي اكبر اسماعيل اصفهان، روستاي وزيرآباد ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۲
۲ آقاي حسين ابراهيمي اصفهان، پير بكران ۴۰۰۰ متر ۱۳۷۲
۳ آقاي مهندس كافي اصفهان، شهرضا ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۲
۴ آقاي مولائي اصفهان، روستاي مقصود بيك ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۳
۵ آقاي خليل ياوري استان يزد ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۳
۶ آقاي حاج امير زارع استان يزد ۵۰۰۰ متر ۱۳۷۳
۷ آقاي نادر صادقي استان يزد ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۳
۸ آقاي حاج حسين آهنچي استان يزد ۵۰۰۰ متر ۱۳۷۴
۹ آقاي اميري استان يزد ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۵
۱۰ آقاي حسيني استان يزد ۶۰۰۰ متر ۱۳۷۵
۱۱ آقاي حاج محمد نظري استان كرمان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۵
۱۲ آقاي حسين رضا سلطاني استان كرمان ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۵
۱۳ آقاي احمد ماهاني استان كرمان ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۶
۱۴ آقاي دهقاني استان اصفهان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۶
۱۵ صندوق قرض الحسنه اسان اصفهان، فلاورجان ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۶
۱۶ شركت تعاوني روستايي استان لرستان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۶
۱۷ شركت فرو آلياژ استان خرم آباد ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۷
۱۸ آقاي وفائي استان قم ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۷
۱۹ آقاي الله وردي استان قم ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۰ آقاي دكتر خصوصي استان تهران ۴۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۱ آقاي دكتر رحمانيان استان تهران ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۲ آقاي ابوئي استان تهران ۳۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۳ آقاي احمد حسيني استان سمنان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۴ آقاي اصغري استان سمنان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۵ شركت قند استان خوزستان، شوش دانيال ۳۰۰۰ متر ۱۳۷۸
۲۶ آقاي اكبر ارجمندي استان سمنان، شهر آرادان ۳۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۲۷ آقاي كرم سروري استان سمنان، شهر گرمسار ۳۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۲۸ آقاي مهندس بهرامي استان كرمانشاه، سر پل ذهاب ۱۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۲۹ آقاي حسيني استان بوشهر، شهر خورموج ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۰ آقاي شيرازي كيش، جنب كشتي يوناني ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۱ آقاي پورابراهيم استان فارس، شيراز، داراب ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۲ خانم كياني استان كرمانشاه، ميان راهان ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۳ آقاي رحمتي استان كرمانشاه، سنقر ۲۰۰۰ متر ۱۳۷۹
۳۴ آقاي سليمي استان كرمانشاه، كنگاور ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۵ آقاي مباشري استان كرمانشاه، ماهي دشت ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۶ آقاي نيازي استان كرمانشاه، اسلام آباد ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۷ آقاي رنجبر استان كرمانشاه، بيستون ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۸ آقاي محمدزاده كرمانشاه، ماهي دشت ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۳۹ باغ پروانه اصفهان، جنب باغ پرندگان ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۰ شهرداري مباركه اصفهان، شهرداري مباركه ۱۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۱ شيخ سعيد كشور امارات، ابوظبي ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۲ آقاي آزاده ياسوج، روستاي نه ده ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۳ آقاي درخشان ياسوج، روستاي چناران ۷۰۰۰ متر ۱۳۸۰
۴۴ آقاي درويش غلامعلي استان سمنان، شهر آرادان ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۱
۴۵ آقاي اسكندري استان سمنان، گرمسار ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۱
۴۶ آقاي دهقاني ورامين، پاكدشت ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۱
۴۷ آقاي بندر استان سمنان، شهر مهديه شهر ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۲
۴۸ آقاي عمران نوري استان اصفهان، زرين شهر ۱۷۰۰ متر ۱۳۸۲
۴۹ آقاي عبدالرضا خاني ورامين، جوادآباد ۲۰۰۰۰ متر ۱۳۸۳
۵۰ آقاي وفائي قم ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۳
۵۱ آقاي مرتضي شاهسون ورامين، پيشوا ۱۰۰۰۰ متر ۱۳۸۴
۵۲ آقاي فرامرز منصوري ورامين ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۴
۵۳ آقاي ابوالفضل سوفي ورامين، جوادآباد ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۵
۵۴ آقاي قدرت الله منصوري ورامين ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۵
۵۵ آقاي عزيزالله كتي پاكدشت ۲۵۰۰۰ متر ۱۳۸۶
۵۶ آقاي تعالي ورامين، جوادآباد ۲۰۰۰۰ متر ۱۳۸۶
۵۷ آقاي شيرازي ورامين، پيشوا ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۷
۵۸ آقاي افشار زنجان، خرمدره ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۷
۵۹ آقاي اصغر ارنگ زنجان، جاده ميانه ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۷
۶۰ آقاي اردستاني ورامين، پيشوا ۱۰۰۰۰متر ۱۳۸۸
۶۱ خانم گيلاني گرمسار، ايوانكي ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۲ آقاي حسن فارسي ورامين، قلعه بلند ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۳ آقاي محمد تاجيك ورامين، سلمان آباد ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۴ آقاي قائم مقام ورامين، صالح آباد ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۵ آقاي خلجي زنجان ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۶ آقاي پورايماني شهريار ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۷ آقاي منصوري ورامين، پيشوا ۴۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۸ آقاي كچويي ورامين، جوادآباد ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۶۹ آقاي شيرازي ورامين، پيشوا ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۸
۷۰ آقاي محمدي بانك كشاورزي زنجان ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۱ آقاي بوربور شريف آباد، آفرين ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۲ آقاي غلامي زنجان، زرين آباد ۲۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۳ آقاي دكتر مهاجراني ابهر ۷۵۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۴ آقاي يزدان ورامين، سلمان آباد ۲۰۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۵ آقاي وفائي قم ۲۵۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۶ آقاي فدائي ورامين، قلعه سين ۵۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۷ آقاي احمد تاجيك ورامين، شوران ۱۰۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۸ آقاي قاسم اردستاني ورامين، پيشوا ۳۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۷۹ آقاي مرادي ورامين، قلعه سين ۱۰۰۰ متر ۱۳۸۹
۸۰ آقاي نيك نياد شريف آبادشهرک موزائيك سازان ۲۵۰۰ متر ۱۳۸۹
۸۱ آقاي سلحشور قم ۲۰۰۰ ۱۳۹۰
۸۲ آقاي عباس طاهران شهريار ۶۶۰۰ ۱۳۹۰
۸۳ دانشگاه كشاورزي زنجان ۲۰۰۰ ۱۳۹۰
۸۴ آقاي فلاحي شهريار ۳۵۰۰ ۱۳۹۰
۸۵ دانشكده طارم زنجان ____ ۱۳۹۰
۸۶ دانشگاه پيام نور سلطانيه زنجان ____ ۱۳۹۰
۸۷ آقاي دكتر لطيفي ورامين ۴۰۰۰ ۱۳۹۰
۸۸ آقاي عباسي اسلامشهر ۶۰۰۰ ۱۳۹۰
۸۹ آقاي موسوي زنجان ۵۰۰۰ ۱۳۹۰
۹۰ آقاي خرميان سمنان ۵۰۰۰ ۱۳۹۰
۹۱ آقای میرزا علی قم ۲۵۰۰ ۱۳۹۱
۹۲ آقای بابایی زنجان ۳۰۰۰ ۱۳۹۱
۹۳ آقای جوادی زنجان ۱۵۰۰ ۱۳۹۱
۹۴ آقای عرب نعمتی ورامین ۴۰۰۰ ۱۳۹۱
۹۵ آقای مهندس اسکندری زنجان ۱۵۰۰ ۱۳۹۱
۹۶ آقای ایران شاهی کرج  محمد شهر ۴۰۰۰ ۱۳۹۱
۹۷ آقای علی عباسی اسلام شهر ۵۰۰۰ ۱۳۹۱
۹۸ اقای صادق نژدا جم بوشهر ۵۰۰۰ ۱۳۹۲
۹۹ اقای موسوی خرموج بوشهر ۲۰۰۰ ۱۳۹۲
۱۰۰ آقای بزرگزاده زاهدان سراوان ۳۰۰۰ ۱۳۹۲
۱۰۱ آقای سورنی کرمانشاه ۵۰۰۰ ۱۳۹۳
۱۰۲ آقای کمری کرمانشاه ۵۰۰۰ ۱۳۹۳
۱۰۳ آقای اوستا بوشهر  جم ۲۰۰۰ ۱۳۹۳
۱۰۴ اقای هداوند خانی ورامین ۴۰۰۰ ۱۳۹۳
۱۰۵ آقای ذکری تبریز ۱۰۰۰ ۱۳۹۳
۱۰۶ آقای شاروخی ابهر ۱۵۰۰ ۱۳۹۳
۱۰۷ آقای گل کلم ابهر ۱۵۰۰ ۱۳۹۳
۱۰۸ آقای حاج حسین میرجلیلی کرج محمد شهر ۵۰۰۰ ۱۳۹۴
۱۰۹ آقای نعمتی اسلام شهر ۳۰۰۰ ۱۳۹۴
۱۱۰ آقای دوستی قم ۲۰۰۰ ۱۳۹۴
۱۱۱ آقای جعفر پور ارومیه ۳۰۰۰ ۱۳۹۴
۱۱۲ آقای اصیل منش سمنان ۳۰۰۰ ۱۳۹۴